PLAZMOVÁ TERAPIE

TESLŮV GENERÁTOR

Ukázka plazmových výbojů
v generátoru Teslova typu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLAZMOVÉ TERAPII

Náš organismus je velice složitý komplex, ve kterém neustále probíhá veliké množství nejrůznějších biochemických procesů. Aby všechny tyto procesy probíhaly tak jak mají, je důležité jim poskytnout optimální podmínky. Je obecně platným faktem, že naše tělo lépe funguje, pokud je jeho prostředí lehce zásadité. Přesto většina lidské populace (asi ...
Učená definice nám o plazmatu říká: „Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování“. Z této definice však určitě nejsme moc chytří, tak si ji zkusme trochu polidštit. Plazma je kupodivu tou nejrozšířenější formou hmoty ve vesmíru. Bývá také často, avšak ne zcela správně, ...

NAŠE ŘEŠENÍ

Při tvorbě programů a kontrole jejich účinnosti byl využit diagnostický přístroj SETPM (Spin Es Teck Plazma Meditronik). Vytvořené a přezkoušené programy byly využity pro přístroj PGSV (Plazmový Generátor Spinových Vln), který je používán na specializovaných pracovištích spintronické a plazmové regenerace organismu, např.: Naturcentrum SALVEA, Praha (MUDr. Josef Pekárek), Regenerační centrum HARMONIE, ...
Plazmový generátor MEDIPLAZMA je terapeutický soubor – zařízení – určený pro domácí aplikaci, tedy laické použití. Vznikl jako zjednodušená verze odvozená od profesionálního zařízení PGSV (plazmový generátor spinových vln). V plazmovém generátoru Teslova typu (koule) je vytvářeno široce spektrální ...

REFERENCE A ZKUŠENOSTI S PLAZMOU

Ukázka vyhodnocení působení přístroje MEDIPLAZMA na jednotlivé segmenty za využití diagnostické soupravy Es Teck Milan Zkoutajan červen 2012 Aby nedocházelo k zbytečným diskuzím o účinnosti, či neúčinnosti regenerace organismu elektrickou plazmou, byla provedena analýza účinků přístroje Mediplazma na segmenty těla. Jako diagnostický přístroj byl zvolen Es Teck (nejmodernější a nejpřesnější ...

ODBORNÁ LITERATURA

Literatura, z které byly čerpány informace:

T. Tichoplavová, V. Tichoplavov:
Fyzika víry, EUGENIKA r.2004

H. Kalwelt:
PLAZMA, pátrání po látce, z níž je utkána duše, EMINENT r.2008

M. Emoto:
Zázračná moc vody, PRAGMA r.2009

M. Emoto:
Voda a léčivá síla modlitby, EMINENT r.2006

H. Lassek:
Léčba energií, FONTÁNA r.2001

Ch. Rohrbach:
Léčení kyvadlem, POZNÁNÍ r.2005

Ch. Rohrbach:
Radiestezie, POZNÁNÍ r.2006

K. Tepperwein:
Pryč s kyselostí, NOXI r.2011