Pan Vladimír Kubeš vysvětluje reakce organismu na biorezonanční pole.
Pan Vladimír Kubeš vysvětluje, jak se z geostatického pole působením různých technických záření, které vytvořil člověk, stává velmi nebezpečné biorezonanční pole a uvádí, že dle jeho odhadu cca 60% současných nemocí má právě na svědomí toto biorezonanční pole. Povšimněte si velmi názorné ukázky reakce buněk mozku poražené krávy na pobyt v biorezonančním poli. Můžeme se potom divit, že obdobně negativně reagují i naše buňky, pokud se nachází v takovém poli?
MUDr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny ovlivňují naše zdraví
Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k různým jiným nemocem a to od těch banálních (častá rýma, záněty dutin,…) až po ty nejzávažnějí (kardiovaskulární choroby, rakovina…). Velmi důrazně také upozorňuje na problematiku dětí, které jsou na pobyt v tomto škodlivém prostředí velmi citlivé a to dokonce ještě před narozením. Pobyt v dráždivých zónách ovlivňuje výrazně jejich schopnost se soustředit, ... Dozvědět se více ...
Mozek krávy
Podívejte se na zajímavý pokus s mozkem zabité krávy. A teď si uvědomte, že obdobná situace nastává u našeho mozku a všech našich buněk! A proto je působení geopatogenních zón a technického záření tak škodlivé vůči našemu organismu.
V televizním pořadu Zdravověda hovoří Ing. Pavel Kavřík o geopatogenních zónách
Pan inženýr stručně vysvětluje, co je to geopatogenní zóna, elektrosmog a jak společně negativně působí na lidskou buňku a buněčný metabolismus. Dále ukazuje možné řešení této problematiky, tedy odstínění nebo harmonizaci prostředí. Poznámka: telefonní číslo, uvedené v závěru pořadu, již není aktuální. Správný kontakt je 775 696 250.
Kdo to byl diplomovaný technik, pan Vladimír Kubeš a čím se zabýval
Pan Vladimír Kubeš, vědec a vynálezce, se zabýval širokou škálou problematiky, týkající se různých věcí (např. „nemoc šílených krav“, speciální měřící elektroda, ….). Nás zaujal jeho výzkum v oblasti geostatických polí a vlivu těchto polí na lidský organismus.