Negativní působení
Pokud se cítíte unaveni, míváte špatnou náladu, špatně spíte nebo dokonce již trpíte nějakým zdravotním problémem (a to od častého nachlazení, rým, alergií přes problémy s tlakem, cukrovkou až po ty nejzávažnější potíže – onkologické) je velmi dobře, že jste otevřeli tuto část stránek.
Stupnice patogenity
Nejčastěji se používá 12-ti stupňová stupnice: Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje. Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nelepšící obtíže. Silná nervozita, nespavost, disfunkce orgánu, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv.
Kráva
Je to zkušenost získaná na jednom statku v Bavorsku, kde se krávy pásly v bezprostřední blízkosti věže vysílače na Schnaitsee. Tedy zařízením, o kterém někteří teoretici i odborníci tvrdí, že jsou naprosto nedráždivá a neškodná.