Pan Vladimír Kubeš vysvětluje reakce organismu na biorezonanční pole.
Pan Vladimír Kubeš vysvětluje, jak se z geostatického pole působením různých technických záření, které vytvořil člověk, stává velmi nebezpečné biorezonanční pole a uvádí, že dle jeho odhadu cca 60% současných nemocí má právě na svědomí toto biorezonanční pole. Povšimněte si velmi názorné ukázky reakce buněk mozku poražené krávy na pobyt v biorezonančním poli. Můžeme se potom divit, že obdobně negativně reagují i naše buňky, pokud se nachází v takovém poli?
MUDr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny ovlivňují naše zdraví
Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k různým jiným nemocem a to od těch banálních (častá rýma, záněty dutin,…) až po ty nejzávažnějí (kardiovaskulární choroby, rakovina…). Velmi důrazně také upozorňuje na problematiku dětí, které jsou na pobyt v tomto škodlivém prostředí velmi citlivé a to dokonce ještě před narozením. Pobyt v dráždivých zónách ovlivňuje výrazně jejich schopnost se soustředit, ... Dozvědět se více ...
Mozek krávy
Podívejte se na zajímavý pokus s mozkem zabité krávy. A teď si uvědomte, že obdobná situace nastává u našeho mozku a všech našich buněk! A proto je působení geopatogenních zón a technického záření tak škodlivé vůči našemu organismu.
V televizním pořadu Zdravověda hovoří Ing. Pavel Kavřík o geopatogenních zónách
Pan inženýr stručně vysvětluje, co je to geopatogenní zóna, elektrosmog a jak společně negativně působí na lidskou buňku a buněčný metabolismus. Dále ukazuje možné řešení této problematiky, tedy odstínění nebo harmonizaci prostředí. Poznámka: telefonní číslo, uvedené v závěru pořadu, již není aktuální. Správný kontakt je 775 696 250.
Názor některých lékařů na působení rezonančního pole na náš organismus
Někteří praktičtí lékaři připouští negativní působení rezonančního pole na lidský organismus a to především v oblasti poškozování buněčného metabolismu a tím pádem oslabování imunity. Dále pak připouští možnost existence tzv.“rakovinových domů“, to znamená domů, kde je abnormálně vysoký počet případů onemocnění na rakovinu a to bez ohledu na stáří a profesi obyvatel.
Kdo to byl diplomovaný technik, pan Vladimír Kubeš a čím se zabýval
Pan Vladimír Kubeš, vědec a vynálezce, se zabýval širokou škálou problematiky, týkající se různých věcí (např. „nemoc šílených krav“, speciální měřící elektroda, ….). Nás zaujal jeho výzkum v oblasti geostatických polí a vlivu těchto polí na lidský organismus.