Detekce geopatogenních zón
Jeden z velkých problémů, na který narazil každý člověk při setkání s dráždivými zónami je absence přístroje. Z hlediska našeho technického vnímání světa věříme všemu, co je nějaká krabička s ukazatelem ukáže(a přitom vůbec nemusíme vědět a ani tomu rozumět, co je uvnitř té krabičky).
Negativní působení
Pokud se cítíte unaveni, míváte špatnou náladu, špatně spíte nebo dokonce již trpíte nějakým zdravotním problémem (a to od častého nachlazení, rým, alergií přes problémy s tlakem, cukrovkou až po ty nejzávažnější potíže – onkologické) je velmi dobře, že jste otevřeli tuto část stránek.
Pan Vladimír Kubeš vysvětluje reakce organismu na biorezonanční pole.
Pan Vladimír Kubeš vysvětluje, jak se z geostatického pole působením různých technických záření, které vytvořil člověk, stává velmi nebezpečné biorezonanční pole a uvádí, že dle jeho odhadu cca 60% současných nemocí má právě na svědomí toto biorezonanční pole. Povšimněte si velmi názorné ukázky reakce buněk mozku poražené krávy na pobyt v biorezonančním poli. Můžeme se potom divit, že obdobně negativně reagují i naše buňky, pokud se nachází v takovém poli?
MUDr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny ovlivňují naše zdraví
Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k různým jiným nemocem a to od těch banálních (častá rýma, záněty dutin,…) až po ty nejzávažnějí (kardiovaskulární choroby, rakovina…). Velmi důrazně také upozorňuje na problematiku dětí, které jsou na pobyt v tomto škodlivém prostředí velmi citlivé a to dokonce ještě před narozením. Pobyt v dráždivých zónách ovlivňuje výrazně jejich schopnost se soustředit, ... Dozvědět se více ...
Mozek krávy
Podívejte se na zajímavý pokus s mozkem zabité krávy. A teď si uvědomte, že obdobná situace nastává u našeho mozku a všech našich buněk! A proto je působení geopatogenních zón a technického záření tak škodlivé vůči našemu organismu.
Cheops
Pyramidy až dosud inspirovaly člověka nejen k velkému množství fantastických dohadů, ale i usilovnému bádání a zkoumání jejich staveb a smyslu v našem životě. Pyramidy patří k tisíciletým záhadám, které se člověk stále pokouší vysvětlit a vyřešit. I když se všeobecně uvádí, že pyramidy jsou hrobky faraonů, lze se domnívat, že to byl pouze jeden z mnoha důvodů jejich stavby. Faktem zůstává, že pyramida je silný energetický tvarový zářič, který má neuvěřitelné vlastnosti, jež je možné využít v různých oblastech lidského života.
Stupnice patogenity
Nejčastěji se používá 12-ti stupňová stupnice: Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje. Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nelepšící obtíže. Silná nervozita, nespavost, disfunkce orgánu, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv.
V televizním pořadu Zdravověda hovoří Ing. Pavel Kavřík o geopatogenních zónách
Pan inženýr stručně vysvětluje, co je to geopatogenní zóna, elektrosmog a jak společně negativně působí na lidskou buňku a buněčný metabolismus. Dále ukazuje možné řešení této problematiky, tedy odstínění nebo harmonizaci prostředí. Poznámka: telefonní číslo, uvedené v závěru pořadu, již není aktuální. Správný kontakt je 775 696 250.
ARPA
O důležitosti spánku v životě člověka asi dnes nikdo nepochybuje. Spánek slouží k regeneraci organismu, během spánku „dobíjíme“ zpět energii, kterou jsme přes den museli vydávat. V posteli člověk stráví asi 1/3 dne, za rok je to 1/3 roku a za život 1/3 života. To je nejdelší doba, kterou člověk stráví na jednom místě. Proto bychom měli tomuto místu – posteli, kde spíme, věnovat patřičnou pozornost.
Názor některých lékařů na působení rezonančního pole na náš organismus
Někteří praktičtí lékaři připouští negativní působení rezonančního pole na lidský organismus a to především v oblasti poškozování buněčného metabolismu a tím pádem oslabování imunity. Dále pak připouští možnost existence tzv.“rakovinových domů“, to znamená domů, kde je abnormálně vysoký počet případů onemocnění na rakovinu a to bez ohledu na stáří a profesi obyvatel.