Magnetoterapie

O MAGNETOTERAPII

Magnetoterapie je fyzikální terapie na pomezí alternativní medicíny, jedná se v současnosti o poměrně rozšířenou léčebnou metodu.Léčebné účinky magnetu jsou známy celá staletí. Již staří Etruskové a Číňané znali léčebnou sílu kamene, později nazvaného magnetit. Jméno kamene bylo odvozeno od řeckého města Magnézia, kde se hornina v syrovém stavu těžila. Je dochováno, že i Hippokrates využíval metody přikládání magnetitu pro léčbu bolestivých stavů, hojení ran a otocích kloubů. 

MagnetoterapieV minulosti se magnetoterapií myslelo především působení statického magnetického pole na lidský organismus. V návaznosti na rozvoj přírodních věd se rozvíjí na přelomu 19. a 20. století i zájem o magnetoterapii a postupně se vyvíjejí elektronické přístroje, které vytvářejí nízkofrekvenční pulzní magnetické pole s výraznými terapeutickými účinky.

V Čechách byla využívána magnetoterapie od 50.let 20.století nejprve v oblasti dermatologie. V 80.letech vyvinuli nezávisle na sobě prim. MUDr. Jiří Chvojka, Csc a MUDr. Jiří Jeřábek generátory pulzních magnetických polí.

Účinky magnetického pole se začalo zabývat i Evropské společenství v Bruselu (nejstarší a nejsilnější subjekt Evropské unie). V roce 1992 byl Evropským společenstvím vyhlášen projekt na optimalizaci magnetické indukce a frekvence pulzů pod názvem COST 244. Nositelem úkolu byla česká společnost 2EL z Nového Bydžova, výrobce přístrojů UltiCARe. Koordinátorem zadání se stal MUDr. Jiří Jeřábek, Csc. Hlavním přínosem bylo významné snížení magnetické indukce a stanovení optimálního průběhu budícího impulzu. Výsledek projektu byl přednesen a vyhodnocen v roce 1996 na prvním Světovém magnetoterapeutickém kongresu v Londýně (a samozřejmě také veškeré poznatky byly zahrnuty do dalšího vývoje a výroby přístrojů UltiCAR).

 

Při pulzní magnetoterapii dochází k vystavení těla pulzujícímu magnetickému poli nízké frekvence. V exponované tkáni se vlivem pulzního elektromagnetického pole indukují slabé elektrické proudy, jsou pozitivně ovlivňovány biochemické a biofyzikální reakce v buňkách i mezi buňkami živého organismu, zlepšuje se průchodnost buněčných membrán, která je vlivem onemocnění narušena. Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a dalšími účinnými látkami. Zlepší se proces látkové výměny a tím ovlivňování živých buněk zaznamená centrální nervový systém, který prostřednictvím imunitního systému zahájí samoléčebné procesy v organismu. Má tedy na člověka přímé léčbu podporující účinky a tím pozitivně ovlivňuje psychiku i fyzickou pohodu pacienta.

Pulzní magnetoterapie je tedy doplňkovou metodou k obvyklým léčebným postupům a stále častěji nachází své uplatnění v lázeňství, léčebné rehabilitaci, ale také především v domácím použití a to již jako prevence nebo velmi účinná terapie.

Sdílet