ZÁKLADNÍ INFORMACE O GEOPATOGENNÍCH ZÓNÁCH

Nejstarší známé zmínky o geopatogenních zónách pochází z Číny a jsou staré více než 4 000 let. Tam byly tyto zóny nazývány „dračími žilami“. Snad nejstarším nařízením o stavbě a dračích žilách je nařízení z počátku dynastie Hia, jehož autorem ...
Slovo „geopatogenní“ je složeno ze dvou řeckých slov, kde geo – znamená „Země“ a pathos – znamená „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně přeloženo je „geopatogenní“ utrpení nebo nemoc, které pochází ze Země.
Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč je dnes kolem nás tolik nemocí a proč pořád vznikají nové a nové? Co je jejich příčinou? Proč je vůbec neznali naši rodiče a prarodiče? A proč se vrací i nemoci, o kterých jsme si mysleli, že již zanikly (tubera, černý kašel,…). ...
V řadě materiálů se používá výraz „dráždivá zóna“. Přesná definice tohoto pojmu je velmi složitá a pro mnohé hůře pochopitelná (viz. kniha RADIESTEZIE, autor Christof Rohrbach, vydalo nakladatelství Poznání, 2006, str. 70-71). Pojďme se pokusit vyjádřit obsah tohoto pojmu jednoduše a srozumitelně.