Stupnice patogenity

STUPNICE PATOGENITY – škodlivosti na lidský organismus

Nejčastěji se používá 12-ti stupňová stupnice:

 

 1. Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje.
 2. Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje.
 3. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nelepšící obtíže.
 4. Silná nervozita, nespavost, disfunkce orgánu, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv.
 5. Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu, disfunkce orgánů, které se pobytem mimo zónu nelepší a je nutné léčení, totéž s bolestmi, nervový systém je podobný stresu
 6. Vznik silných degeneračních změn a deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii, vystupňované obtíže předchozího stupně.
 7. Během let vznik mutací a karcerogenních změn, může, ale nemusí být nervová reakce (jedná se o oblast prahu nervové reaktivity), člověk pozoruje spolu s jeho bližními ztrátu svých fyzických a duševních sil, rychle stárne.
 8. Vznik zhoubného bujení během několika let, ale již zcela žádné nervové reakce, a proto se člověk v této zóně cítí o něco lépe než v předchozí (je zákeřná), poruchy orgánů tady nejsou tak markantní ( i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopen přenést, a tak jsou jen minimální, normální spánek v podstatě chybí, spíš je patrná apatie, mírné přiotrávení špatně vyloučenými metabolickými produkty, žlutobíle vybledlá kůže upozorňuje, ale postižený se necítí těžce nemoce
 9. Zhoubné bujení se projeví během několika měsíců, nedojde-li ale dříve k úmrtí ze selhání orgánové funkce, poruchy prudce narůstají, projevuje se vyčerpání hormonální povahy, apatie – člověk ani organismus nevzdoruje, regenerace v podstatě chybí, vznikají atrofie a otrava metabolickými zplodinami.
 10. Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí (tedy již ne rakovina), zástava růstu, rychle vzniká tupá bolest hlavy, apatie již nemá čas vzniknout, protože vzniká pudová úzkost a strach z toho místa (halucinace) a člověk zde dlouho nevydrží pobývat.
 11. Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu), během hodin ztráta vědomí, těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní, stav organismu se jen výjimečně upraví intenzivní léč
 12. Smrtelně nebezpečná zóna, smrt nastává nejpozději během několika hodin podle původu patogenního záření, většinou šokem.

 

Poznámky k stupnici patogenity:

 1. Děti, nemocní a těhotné ženy jsou o jeden až dva stupně citlivější
 2. Bdělý, zdravý a aktivní člověk (to vše najednou) nebo starší 56-ti let věku je o jeden stupeň méně citlivý
 3. Oba předchozí body platí do osmého stupně
 4. Čím vyšší stupeň, tím kratší čas pobytu v zóně stačí pro vznik obtíží Zjednodušeně:
  • stupeň – 3. 12 hodin za den
  • stupeň – 6. 8 hodin za den
  • stupeň – 9. 4 hodiny za den
  • stupeň 2 hodiny za den
  • stupeň 1- 12. minuty až desítky minut podle povahy a druhu patogenního záření
 5. Tvar patogenní zóny není v prostoru ničím omezen a její aktivita může být zcela nepravidelná v uvedeném prostoru, ale i v čase, dle povahy záření, které ji dalo vzniknout
 6. Patogenním zónám se snažíme vyhýbat
 7. Silná záření – 12. stupně se normálně nevyskytují

Sdílet