Reference

P.K. a Ing. Kristýna K. – CHEOPS

Týmto dopisom by som chcela poďakovať p.Rabušicovej, odbornej poradkyne z firmy ADAM Přerov, za návrh riešenia našich zdravotných problémov a za profesionálny prístup k danej problematike.
P.Rabušicová nám podrobne vysvetlila vplyv geopatogénnych zón na naše zdravie následne tieto zóny v našom dome zmerala. Boli sme prekvapení, kde všade v dome máme nevyhovující zóny. Nato nám navrhla Cheops jako odrušenie týchto zón a tým aj riešenie našich problémov.
Po zhruba 2 týždňov sme pocítili účinky Cheopsu nielen po zdravotnej stránke, ale aj tej duševnej. Najviac Cheops vplýva na našu 9 ročnú vnučku, ktorá je diabetička. (Zlepšili sa jej glykémie, prestala sa pomočovať, je menej nervózna.) Dcére ustúpili ženské problémy a cíti sa lepšie.
Na záver by som chcela firme ADAM a zvlášť p.riaditeľke Šimovej poďakovať za jej ochotu pomáhať a svoje odborne znalosti odovzdávať ďalším ľudom, ktorý majú zdravotné problémy.
Veľa úspechov vo Vašej práci a ďalších spokojných zákazníkov Vám želá

p.K a Ing.Kristína K Zborov nad Bystricou červenec 2006

Sdílet