Kráva

O TOM, CO SNADNO POCHOPÍ KAŽDÁ KRÁVA, ALE NE JIŽ KAŽDÝ ČLOVĚK

Je to zkušenost získaná na jednom statku v Bavorsku, kde se krávy pásly v bezprostřední blízkosti věže vysílače na Schnaitsee. Tedy zařízením, o kterém někteří teoretici i odborníci tvrdí, že jsou naprosto nedráždivá a neškodná.

Veterináři z veterinárního ústavu podrobně popisují a dokladují účinky velmi slabých elektromagnetických polí na živý organismus. Hned po příjezdu na pastvinu si veterináři povšimli neobvyklého chování krav, pasoucích se v blízkosti vysílače. Krávy schovávaly své hlavy za nízkou zeď nebo jedna za tělo druhé. Když zůstala některá o samotě, tak v takovém postavení, aby její hlava byla vůči vysílači zakryta vlastním tělem. Zcela cílevědomě si chránili své hlavy a tím i mozek před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením z vysílače hmotou těla nebo zdi.

U řady těchto krav zjistili veterináři letargický stav, projevující se chorobnou spavostí, naprostou netečností, otupělostí, přecházející až ke strnulosti.

Kráva

Tedy stav, do kterého se dostávají lidé, kteří pracují dlouhou dobu u počítačů nebo u přístrojů, vyzařujících do svého okolí podobná elektromagnetická pole.

Mnohem závažnější však byly další zjištěné tepelné efekty elektromagnetických vln, které se již citelně projevovaly hospodářskými ztrátami. Některé produkční dojnice málo přicházely do říje nebo tato probíhala téměř neznatelně, pokud krávy zabřezly, často zmetaly. Takto postižené dojnice pak rychle zaprahnou a přestanou dojit a jako neproduktivní musí být vyřazeny z chovu a končí na porážce. Po přemístění chovného stáda na 15 km vzdálený statek od vysílače všechny uvedené potíže zmizely.

Krásný happy end pro krávy. Ale co bude s lidmi žijícími na statku? Na to již veterináři neupozorňují. To je již jiná oblast.

 

/JSOU MOBILY BEZPEČNÉ? – Elektrosmog – Strašák a realita – jak v něm zdravě žít. Autor: Vlastimil Žert, Andrej Sándor, Vydalo nakladatelství FONTÁNA, 2001 /

 

Poznámka: podívejte se ještě jednou, prosím, na video pana Kubeše, kde vysvětluje reakce organismu na biorezonanční pole a ukazuje velmi zajímavý pokus s mozkem zabité krávy.

Sdílet