Negativní působení

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ DRÁŽDIVÝCH ZÓN NA LIDSKÝ ORGANISMUS

Pokud se cítíte unaveni, míváte špatnou náladu, špatně spíte nebo dokonce již trpíte nějakým zdravotním problémem (a to od častého nachlazení, rým, alergií přes problémy s tlakem, cukrovkou až po ty nejzávažnější potíže – onkologické) je velmi dobře, že jste otevřeli tuto část stránek. Prosím Vás o chvíli Vašeho času, než si přečtete dvě stránky textu. Může Vám to výrazně pomoci ve vašem dalším životě a také v životě například Vašich dětí či Vašich blízkých……

Negativní působení

 

Zájem o geopatogenní zóny z hlediska možného ohrožení lidského zdraví není módním výstřelkem posledních let. Již koncem 19.století se o vliv těchto anomálií zajímal anglický Národní fond o potírání rakoviny a na začátku 20.století se škodlivými oblastmi a pásy Země, jako možnými zdroji zvýšeného rizika ohrožení lidského zdraví, začalo počítat i v Německu a ve Francii. U nás byl první systematický výzkum této otázky zahájen ve druhé polovině 20.století, kdy Lékařská fakulta Univerzity Karlovy zkoumala vliv anomálních zón na některé fyzikální jevy. Na Slovensku byl v té době zahájen projekt, který řešil vliv geopatogenních zón na pracovní činnost a výkonnost člověka. Projekt je zaměřen na praktickou aplikaci stínění geopatogenních zón v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, stavebnictví a průmyslu. /vedoucím tohoto projektu byl Ing. Andrej Sándor, celosvětově uznávaný odborník v oblasti geopatogenních zón, s kterým jsme konzultovali tuto problematiku v počátcích naší činnosti a s kterým jsme se zúčatnili mezinárodního sympozia k oblasti geopatogenních zón ve slovenském Senci/ Vychází ze stanoviska, že s geopatogenními zónami je nutno počítat jako s negativním faktorem, který ovlivňuje pracovní prostředí, zhoršuje pracovní pohodu, oslabuje imunitu lidského organismu a to vše snižuje i pracovní výkon. Výsledky výzkumných prací potvrdily škodlivost účinků zemského záření (geopatogenních zón) na lidský organismus a vazby na onemocnění a úmrtí. Na základě provedených výzkumných prací lze konstatovat, že geopatogenní zóny jsou pro člověka a živé organismy škodlivé a jsou závažnou složkou ekologických podmínek našeho bytí.

/ viz. Kniha TAJEMNÉ PYRAMIDY VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA, Ing. Jaroslav Hanus, PRAGMA 2001/

Pokud se začneme zabývat škodlivostí dráždivých zón na lidský organismus, musíme si uvědomit jednu věc. A to, z čeho se lidský organismus skládá. Ano, z obrovského množství jednotlivých buněk. Takže dráždivé zóny působí na buňku. Pojďme si tedy něco o buňce říci (zde využijeme citaci z knihy JAK ODHALIT TAJEMSTVÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN, autoři RNDr. Ing. Evžen Andres, Václav Vokolek, vydalo nakladatelství EMINENT, 2002, str. 153-154.). Cituji:

„Každá jednotlivá buňka v lidském organismu má své vlastní vnitřní napětí 60 až 80 mV (milivoltů). Lidský organismus se skládá z mnoha miliónů buněk. V souhrnu to znamená, že lidský organismus je obrovský akumulátor elektrické energie, která v nás od narození do smrti udržuje život.
Pokud se ve spánku nacházíme v klidové poloze a v geologicky i fyzikálně homogenním prostředí, naše buňky skutečně odpočívají a načerpávají novou energii pro příští den.
Buňky člověka, jehož lůžko je umístěno v geologicky nehomogenním a fyzikálně anomálním prostředí – dráždivé zóně, jsou vystaveny nepřirozenému namáhání. Vlivem zkratu dochází ke ztrátě elektrického náboje a ke snížení hladiny serotoninu (hormon štěstí) v lidském organismu. Při poklesu hladiny serotoninu a jiných obranných látek v těle se člověk cítí v první fázi unavený, vyčerpaný, ospalý. Poté dochází ke ztrátě imunity a člověk může onemocnět jakoukoliv chorobou, která si v jeho organismu najde vhodné slabé místo. Jsou to především choroby chronického charakteru. Vedle onemocnění onkologických to jsou velice často choroby srdeční, nervové a nejrůznější alergie, které se objevují především u dětí.
Tento můj názor není pouze od reality odtrženou teorií. Je podložen vzorkem několika tisíc, nemocí postižených, lidí, u nichž jsem bezpečně prokázal spojitost jejich zdravotních potíží s geoanomálním podložím.“
(konec citátu)

 

A na závěr našeho krátkého povídání o negativním působení geopatogenních respektive dráždivých zón na lidský organismus se opět obrátíme na knihu TAJEMNÉ PYRAMIDY VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA.

 

Vznik onemocnění vlivem působení geopatogenních zón se nejdříve projeví v těch orgánech nebo částech těla, které již pracují v defenzívě. To znamená, že se mohou zvýraznit jiné příčinné souvislosti vzniku již existujícího onemocnění. Tím mohou být vlivy životního prostředí, stresu, hluku, kouření, stravy, jednostranného zatížení apod. Příslušné zdravotní problémy se působením negativních zón uspíší či zintenzivní. Bylo zjištěno, že různé osoby, které následně užívají stejné místo, např. lůžko, onemocní stejnou nemocí. Tyto osoby nemusí být geneticky spřízněny, ale v těchto případech je dědičné místo, protože zde působí specifická kvalita negativní zóny, která vytváří podmínky pro stejný způsob ovlivnění a pro vznik stejného zdravotního problému. Určité lokality mohou být charakterizovány i vyšší frekvencí stejného onemocnění. Může to být na úrovni domu, ulice, města i kraje, jak potvrdily výzkumy MUDr. Oldřicha Jurišky, který zkoumal téměř 30 tisíc chorobopisů zemřelých onkologických pacientů, trvale bydlících v okrese Olomouc.

Vliv negativního pole dokáže vyvolat rozsáhlé spektrum nemocí. Při soustředěném působení negativních zón se odčerpává v ovlivňované části těla více energie. Organismus zde pracuje v oslabení, ve stresu. Do určité úrovně, která může být u každého jedince jiná, je tělo schopno tuto nevyváženost překonat. Přesto se v počátcích soustředěného působení mohou vyskytovat určité problémy v psychickém i somatickém stavu. Člověk vlivem negativních zón ztrácí velmi brzy soustředěnost, je trvale oslabována jeho pozornost. Objevuje se zneklidnění a zvýšená nervozita, popudlivost, deprese. Tyto stavy mohou po čase vyústit v neurotické poruchy, neurastenii, hysterii. Důsledkem může být neklidný spánek, dlouhodobá nespavost, divoké sny apod. Mnoho postižených lidí si naříká na pocit nevysvětlitelné únavy, přičemž se očividně fyzicky ani psychicky nenamáhají a přitom se cítí trvale unaveni, ztrácejí pozornost, jejich aktivita se vytrácí.

Pokud působení dráždivých zón překročí určitou hranici, kdy si organismus člověka již nemůže sám pomoci, nastávají v něm postupně patologické změny a začínají se projevovat reálná onemocnění, jako jsou časté rýmy, záněty nosohltanu, astma, onemocnění průdušek, bronchitida. Dále se objevují nemoci revmatické, onemocnění kloubů a zvláště pak v širokém rozsahu onemocnění páteře a další závažné nemoci.

Vliv dráždivých zón také komplikuje léčení jakékoliv nemoci, má na svědomí různé alergické i chronické stavy a může působit nepřímo i na vznik infekčních onemocnění. V důsledku obecného oslabení se mohou vyskytnout častější úrazy rukou, nohou apod.

 

A nyní se ještě trochu zastavíme u problematiky dětí. Je třeba si uvědomit, že malé děti jsou velmi citlivé na vnější prostředí, tedy i na působení dráždivých zón (dítě zhruba do 3 let věku dráždivou zónu naprosto přesně vnímá). Navíc je třeba si uvědomit, že k poškozování dítěte může docházet již během těhotenství matky, pokud se ona nachází v prostředí dráždivé zóny.

U dítěte se mohou projevit následující znaky pobytu v dráždivé zóně: brání se uložení do postýlky (pokud ta se nachází v dráždivé zóně), tlačí se v postýlce někam do malého prostoru (snaží se „utéci“ z dráždivé zóny), házejí sebou, v noci často pláčí, neklidně spí, často se probouzejí. Působení dráždivých zón může být příčinou pomočování, zánětů močového měchýře a s tím spojenými duševními stavy. V pozdějším věku se u dítěte mohou projevovat poruchy soustředění, hyperaktivita, problémy s učením a další závažné poruchy.

 

Doporučujeme Vám podívat se do sekce Galerie na video pana MUDr. Libora Němce, které se týká negativního působení dráždivých zón na lidský organismus.

Věříme, že po přečtení těchto dvou stránek a shlédnutí videa pana doktora se Vám objasnila možná příčina Vašich zdravotních potíží. Tuto problematiku nepodceňujte a zjistěte si, v jakém prostředí žijete, bydlíte a pracujete. Jak?

Stačí zavolat na telefonní číslo 775 696 250 nebo zaslat email na adresu info@adam-pr.cz. Uveďte svoje jméno, adresu a telefonní kontakt, ozve se Vám odborný poradce, který s Vámi domluví termín měření Vaší domácnosti.

Sdílet