MUDr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny ovlivňují naše zdraví

MUDr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny ovlivňují naše zdraví.

Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k různým jiným nemocem a to od těch banálních (častá rýma, záněty dutin,…) až po ty nejzávažnějí (kardiovaskulární choroby, rakovina…). Velmi důrazně také upozorňuje na problematiku dětí, které jsou na pobyt v tomto škodlivém prostředí velmi citlivé a to dokonce ještě před narozením. Pobyt v dráždivých zónách ovlivňuje výrazně jejich schopnost se soustředit, učit se a tím vlastně celý jejich další život. Proto je velmi důležité vědět, v jakém prostředí žijeme, bydlíme a pracujeme.

Sdílet