zakladni-informace-o-geopatogennich-zonach

CO JSOU TO „GEOPATOGENNÍ ZÓNY“

Základní informace o geopatogenních zónách

Slovo „geopatogenní“ je složeno ze dvou řeckých slov, kde geo – znamená „Země“ a pathos – znamená „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně přeloženo je „geopatogenní“ utrpení nebo nemoc, které pochází ze Země.
O geopatogenních zónách se dnes již velmi diskutuje. Zabývají se jimi různí vědci, fyzici, lékaři a další jiní odborníci. Vychází o nich řada publikací a článků (viz. „Seznam odborné literatury“). Geopatogenní zóny jsou součástí přírody. Nazýváme tak místa, kudy na povrch Země prochází směs energií z nitra Země.
Tato místa mohou mít různý charakter. Mohou to být praskliny, pukliny, jeskyně, sloje, zemské výdutě apod. Dále to mohou být místa, kde se dotýkají různé zeminy, horniny a materiály a na jejích stycích je opět jiný odpor a pak skulinky, kudy proniká energie.

V neposlední řadě je to voda, která se v podzemí různě pohybuje a nabírá energii, kterou pak opět ze sebe vyzařuje. Tedy místa s menším odporem pro energii, než okolí. Dá se říci, že geopatogenní zóny se tedy nachází téměř všude a navíc se jejich výskyt mění v závislosti na různých přírodních jevech a katastrofách (zemětřesení, výbuchy sopek, tsunami,…..), ale také na činnosti člověka (jaderné pokusné výbuchy, různé zemské vrty, těžba hornin,….).
Tuto energii si můžeme také představit jako změnu magnetického pole Země. Kdyby Země byla z jednolitého materiálu, bylo by magnetické pole všude stejné a tedy by neexistovaly ani geopatogenní zóny. Ale Země není z jednolitého materiálu, tedy magnetické pole není všude stejné a z toho důvodu existují místa s jeho poškozením – tedy geopatogenní zóny. Mohou mít různé zdroje, intenzitu ale i průběh, délku či tvar. Směs energií, vycházející ze Země, je za normálních podmínek na okraji měřitelnosti přístrojové techniky. Žádný přístroj ale není schopen indikovat intenzitu škodlivosti. Proto se musíme spolehnout pouze na subjektivní osvědčený indikátor – na člověka – senzibila – proutkaře.
Geopatogenní zóny jsou tady již od nepaměti, jak vznikala Země. Ovšem jejich škodlivost na lidský organismus narostla obrovsky za posledních několik desítek let a to zásahem člověka, který k nim přidal další složku – technické záření – elektrosmog (viz.dále).

Sdílet