Image_001

CO JE TO „ELEKTROSMOG“

Elektrosmog

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč je dnes kolem nás tolik nemocí a proč pořád vznikají nové a nové? Co je jejich příčinou? Proč je vůbec neznali naši rodiče a prarodiče? A proč se vrací i nemoci, o kterých jsme si mysleli, že již zanikly (tubera, černý kašel,…). Proč při stále vyspělejším zdravotnictví narůstá počet nemocných?

Stačí si porovnat prostředí, ve kterém vyrůstali naši rodiče a prarodiče s prostředím, ve kterém žijeme my. Rozdíl je zcela jednoznačný. My žijeme v prostředí, které je velice silně ovlivňováno elektrosmogem.

Po tisíce let byl oheň jediným zdrojem záření a lidé z něj získávali světlo a teplo. Až objevem elektřiny a jejím technickým užitím byly odhaleny zcela nové zdroje záření.

Od konce 19. století žijeme v době nebývalého rozmachu a rozvoje elektrotechniky a elektroniky. Elektrospotřebiče, počítače, mobilní telefony, vysílače, wi-fi sítě a všechny přenosové sítě stále více zamořují naše prostředí neviditelným zářením, které má téměř stejný účinek, jako záření geopatogenních zón. Tomuto záření, které vytváří tzv. technické patogenní zóny, říkáme „elektrosmog“.

Zdroje tohoto elektrosmogu si umisťujeme zcela dobrovolně do svého nejbližšího okolí, do svých domácností, pracovišť, ale i ložnic. Jen se podívejme, kolik zdrojů nebezpečného elektrosmogu jsme si dali vedle hlavy do své ložnice – noční lampu, elektrobudík, rádio, televizi, počítač, mobilní telefon apod. A ve své domácnosti těchto zdrojů máme celkově na desítky. A elektrosmog k nám může přicházet i zvenčí, od sousedů, protože ani železem armovaná zeď není pro něj žádnou překážkou.

Všechny tyto přístroje v našem bytě, domě i na pracovišti vyzařují do svého okolí různá elektromagnetická záření. Jejich atesty od autorizovaných státních ústavů dokládají, že hodnoty těchto záření, zatěžující lidský organismus, nepřesahují povolená maxima. Nikdo, ani my sami, však nechceme brát v úvahu skutečnost, že na nás své záření vyzařují současně desítky zdrojů a k tomu ještě současně působí geopatogenní zóny a kosmická záření. Všechna tato záření se nejen sčítají, ale i na sebe působí a tak mohou vznikat úplně nová záření s neznámými vlastnostmi oproti původním, z kterých vznikly. A to je to největší nebezpečí, které na nás v našich domácnostech, pracovištích a jinde číhá. Spojení geopatogenních zón a elektrosmogu se nazývá „dráždivá zóna“.

Na jedné straně nám moderní elektronika a elektrotechnika a její přístroje přináší nebývalý pokrok a pohodlí. Asi těžko bychom dnes našli někoho, kdo si umí představit život bez těchto pomocníků.

Na druhé straně je používání těchto vymožeností jedním z velkých zdrojů nebezpečného záření, které zhoršuje naše zdraví.

„Musíme-li s elektrotechnikou žít, nemusíme na ni umírat.“

Je třeba si uvědomit, že v našem prostředí zamořeném elektrosmogem, jehož hustota se neustále zvyšuje instalací jeho dalších zdrojů, probíhá naprosto nekontrolovatelně nejmasovější pokus s lidským zdravím, ale nikdo nedovede zodpovědně říci, jak při dlouhodobém působení tohoto zamoření na lidskou populaci vše skončí.

„Zdraví není všechno, ale bez zdraví není nic!“

O tom, co za obrovskou změnu do statických geopatogenních zón přinesl člověkem vyrobený elektrosmog hovoříme v další části, nazvané „dráždivé zóny“.

O tomto novém, tzv. biorezonančním poli a jeho škodlivosti na lidský organismus, hovoří ve svém videu diplomovaný technik pan Vladimír Kubeš (viz. videogalerie).

Sdílet