Zonenplatte_Cosinus

CO JE TO „DRÁŽDIVÁ ZÓNA“

V řadě materiálů se používá výraz „dráždivá zóna“.
Přesná definice tohoto pojmu je velmi složitá a pro mnohé hůře pochopitelná (viz. kniha RADIESTEZIE, autor Christof Rohrbach, vydalo
nakladatelství Poznání, 2006, str. 70-71). Pojďme se pokusit vyjádřit obsah tohoto pojmu jednoduše a srozumitelně.
Jedná se o souhrn třech základních typů záření:

  • Záření vznikající kvůli geologickým nehomogenitám, tedy vodním pramenům, puklinám, jeskyním, zlomům, dutinám nebo ložiskům rud – geopatogenní zóny.
  • Různá přírodní záření - kosmické záření, Curryho a Hartmanovy pásy, ionizující záření, magnetismus, ultrazvuky, ultrafialové záření....
  • Technická záření vytvořená člověkem – elektrosmog, mikrovlná záření, záření vysílačů, přenosových sítí, technické komunikační sítě, wi-fi zařízení, mobilní telefony,.......
Dráždivá zóna

Název „dráždivá zóna“ upozorňuje na to, že v této zóně působí na radiestéta (proutkaře) dráždivé podněty, které ho pobízejí ke zřetelné reakci, jež se většinou projevuje příslušnou výchylkou virgule nebo kyvadla.
Myslíme si, že pojem „dráždivá zóna“ lépe vystihuje problematiku než např. pojem „geopatogenní zóna“ nebo „patogenní zóna“. Proto dále budeme používat především pojem „dráždivá zóna“.
Hlavní negativní účinek „dráždivé zóny“ na lidský organismus je rozkmitání ( rezonance ) buněk. Proto se také někdy hovoří o biorezonančním poli (viz. video pana Kubeše). V další části se negativním působením na lidský organismus zabýváme podrobněji.

Sdílet