Certifikáty

CHEOPS – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ČÁST ZPRÁVY k testování prostorového harmonizéru CHEOPS,

kterou zpracoval Ing.Milan Haluška (svoji činnost ukončil z důvodu odchodu do důchodu k 31.12.2009) – celá zpráva je uložena v sídle společnosti Renata Šimová –ADAM:

3. METODIKA TESTOVÁNÍ

K zjišťování všech ostatních druhů škodlivin, včetně patogenních a geopatogenních zón, byly použity virgule typu ELKA a schopnosti psychotronika reagovat na případné změny. Testování se provádělo po dobu pěti týdnu třikrát denně, ráno mezi 6.00 -7.00 hod., odpoledne mezi 12.00 – 13.00 hod. a večer mezi 18.00 ~ 19.00 hod.

Další ověřovací metoda, která byla použita na základě pravděpodobnosti s využitím podvědomí psychotronika, byla radiestezie a to siderické kyvadlo. Tato metoda sloužila jako kontrolní, zda zjištění pomoci virguli je správné.

Testovalo se samostatné zařízení před umístěním odrušovače, provedlo se zmapování všech druhů škod1ivin a pak po umístění odrušovače.

Odrušovač byl testován na působení geologických anomálii, vodních pramenů, kosmického záření, na Hartmanovy pásy, Curryho pásy, záření potrubí (vodní, plynu, ústřední topení), faradeyova klec, radon, televize, počítač, rádio, včetně dostupných spotřebičů, které se mohou vyskytovat v ložnicích (mimo elektrospotřebiče používané v kuchyni).

4. VYHODNOCENÍ TESTOVÁNÍ

Zvolená metodika testování prokázala vysokou účinnost odrušovače „CHEOPS“, která se pohybuje kolem 93 %. S uvedenou účinnosti lze počítat pouze v jedné místnosti, kde je odrušovač použít. Podmínka je však správné ustavení dle návodu. Jinak se účinnost snižuje.

Ve vedlejších místnostech nebo podlažích nad nebo pod se účinnost snižuje až o 20’%. Je to závislé ještě na počasí a také na atmosférickém vzduchu a barometrickém tlaku.

Přesto je výrobek nezastupitelný na našem trhu s velmi vysokou účinnosti ochrany na člověka – zákazníka.

5. TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI NĚKTERÝCH DRUHŮ VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ K ELIMINACI ZÁŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN

Testování účinnosti výrobků a zařízení k eliminaci záření patogenních a geopatogenních zón je velmi náročná a zodpovědná činnost, kterou může provádět jen zkušený psychotronik.

Metodika testování je velmi složitý proces, který podléhá určitým pravidlům takzvané ,,HRY“. Dá se říct, že je to výrobní tajemství každé firmy, která provádí testování tohoto druhu. Firma, která si o testování výrobku požádá, bere na vědomí tuto podmínku, že nebude rozmnožovat technické zprávy. Může ji dát jen k dispozici a to k nahlédnutí. Neplatí to o rozmnožování atestu. To je povoleno.

Výsledkem testování je zpracování technické zprávy, ve které je popsán průběh a způsob testování s výsledkem účinnosti v %.

Uvedu několik výrobků a zařízení, které byly již testovány:

  1. SOLEONID – PŘÍPRAVEK PRO ELIMINACI ZÁŘENÍ PATOGENNÍCH ZÓN. Tento přípravek vyrobil amatér takzvaně na koleně. Na papírovou trubku o průměru 10 cm a délky 30 cm navinul 8 závitů z měděného pásku o síle 0,4 mm a šířce 8 mm. Mezi závity je mezera 8 mm. Tento přípravek byl testován a byly docíleny dobré výsledky. Účinnost tohoto přípravku je 60 %, což je lepší účinnost než velmi drahé zařízení jako EKO PLUS 24, DEPOLÁR – MK aj.
  1. TIŠTĚNÉ SPOJE. Destička s tištěnými spoji, která se objevuje na našem trhu, je sice cenově dostupná, ale zato její účinnost je asi 20 %, což je zcela nedostačující k ochraně člověka před zářením patogenních zón. Testováním bylo zjištěno, že nelze použít více kusů, účinnost je konstantní. Výsledek se bohužel nesčítá.
  1. ZRCADLO. Je to nejdostupnější prostředek jen proti účinku záření vodních pramenů a geologických anomálii. Ostatní druhy záření to bohužel neodruší. Zrcadlo se používá pod postele. Jeho účinnost je kolem 80 %, což je velmi dobré. Pracuje na principu fyzikálního zákona – úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Podmínka je, že spoje zrcadel musí být přeloženy a nesmí být porušen podklad. Stačí jen malá dírka, kterou záření prochází. Nevýhodou je, že když se zrcadlo použije ve vyšším podlaží, pak všichni, kteří bydlí v nižších podlažích mají díky odrazu záření s dvojnásobnou intenzitu.
  1. SLAMNÍK. Dnes se již téměř nevyskytuje. Setkáváme se s ním jedině ve starých usedlostech a horských chalupách. Slamník je vyplněn slámou, která byla mlácena ručně cepy. Předností je, že je vzdušný a z hygienických důvodu se sláma měnila vždy po žních každý rok. Jeho účinnost je 80 % u silných podzemních pramenů a 90 % u slabších podzemních pramenů s intenzitou působení na člověka. Silný pramen je 6 až více stupňů škodlivosti. Slabý pramen je 3 až 5 stupňů škodlivosti.
  1. ZAŘÍZENÍ, URČENÉ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH ÚČINKU GEOPATOGENNÍCH ZÓN NA ČLOVĚKA, HOSPODÁŘSKÉ ZVÍŘECTVO I ROSTLINSTVO, EKO PLUS. Přístroj produkuje záření k eliminaci negativních účinku geopatogenních zón na člověka, hospodářské zvířectvo i rostliny. Testováním se prokázala účinnost 65 %. Viz prospekt.
  1. DEPOLAR. Přístroj se zasune do elektrické sítě a vývody drátu se připojí na trubku ústředního topení. Průběh zkoušek byl obdobný jako u testování zdravotní podložky firmy VITAL. Několik měsíců klid, pohoda, po uplynutí doby asi 3 měsíců opět začnou potíže a dle informaci od lidí, kteří přístroj používali, větší polovina tvrdila, že se jím zdravotní potíže zhoršily. Účinnost byla testována na 45 %.
  1. ZDRAVOTNÍ PODLOŽKA FIRMY VITAL – SPOLEČNOST PRO ŽIVOT, 767 01 KROMĚŘÍŽ, DOBROVSKÉHO 98. Viz posudek v příloze.
  1. VLNĚNÝ LŮŽKOVÝ KOMPLET S KARBONOVÝM VLÁKNEM A SAMOSTATNÁ VLOŽKA S KARBONOVÝM VLÁKNEM VÝROBCE a.s.WINST Testování těchto výrobků jednoznačně prokázalo vysokou kvalitu výrobků a jejich užitnou a ochrannou hodnotu pro člověka. Výrobky jsou odolné proti elektromagnetickému smogu, elektromagnetickému zářivému poli, vlivu záření patogenních a geopatogenních zón, kosmickému záření, včetně ostatního vlivu škodlivého záření působícího na člověka. Účinnost těchto výrobků je 90 %.

6. ZÁVĚR K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Testování odrušovače „CHEOPS“ po dobu pěti týdnů jednoznačně prokázalo vysokou kvalitu výrobků a jeho užitnou hodnotu pro člověka – zákazníka. Výrobek odrušuje patogenní a geopatogenní zóny, geologické vlivy, působení spodních vod, dále odrušuje škodlivé záření od obrazovek televizoru a počítače. Odrušuje záření elektrospotřebičů včetně ostatního škodlivého záření. Účinnost odrušovače je 93 %. Velmi důležité je i zjištění, že odrušovač svým rozsahem působnosti slouží jako preventivní ochrana proti civilizačním nemocem.

Sdílet