GEOPATOGENNÍ ZÓNY

VIDEOGALERIE

Pan Vladimír Kubeš vysvětluje, jak se z geostatického pole působením různých technických záření, které vytvořil člověk, stává velmi nebezpečné biorezonanční pole a uvádí, že dle jeho odhadu cca 60% současných nemocí má právě na svědomí toto biorezonanční pole. Povšimněte si velmi názorné ukázky reakce buněk mozku poražené krávy na pobyt v ...
Mudr. Libor NĚMEC hovoří o tom, jak geopatogenní zóny respektive dráždivé zóny negativně působí na lidský organismus a to především z hlediska poškození energetické rovnováhy organismu a tím oslabením imunitního systému. Z toho důvodu je potom každý člověk, který se nachází v takovémto škodlivém prostředí, velmi náchylný k různým jiným ...
Podívejte se na zajímavý pokus s mozkem zabité krávy. A teď si uvědomte, že obdobná situace nastává u našeho mozku a všech našich buněk! A proto je působení geopatogenních zón a technického záření tak škodlivé vůči našemu organismu.
Pan inženýr stručně vysvětluje, co je to geopatogenní zóna, elektrosmog a jak společně negativně působí na lidskou buňku a buněčný metabolismus. Dále ukazuje možné řešení této problematiky, tedy odstínění nebo harmonizaci prostředí. Poznámka: telefonní číslo, uvedené v závěru pořadu, již není aktuální. Správný kontakt je 775 696 250.
Někteří praktičtí lékaři připouští negativní působení rezonančního pole na lidský organismus a to především v oblasti poškozování buněčného metabolismu a tím pádem oslabování imunity. Dále pak připouští možnost existence tzv.“rakovinových domů“, to znamená domů, kde je abnormálně vysoký počet případů onemocnění na rakovinu a to bez ohledu na stáří a profesi ...
Pan Vladimír Kubeš, vědec a vynálezce, se zabýval širokou škálou problematiky, týkající se různých věcí (např. „nemoc šílených krav“, speciální měřící elektroda, ….). Nás zaujal jeho výzkum v oblasti geostatických polí a vlivu těchto polí na lidský organismus.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O GEOPATOGENNÍCH ZÓNÁCH

Nejstarší známé zmínky o geopatogenních zónách pochází z Číny a jsou staré více než 4 000 let. Tam byly tyto zóny nazývány „dračími žilami“. Snad nejstarším nařízením o stavbě a dračích žilách je nařízení z počátku dynastie Hia, jehož autorem ...
Slovo „geopatogenní“ je složeno ze dvou řeckých slov, kde geo – znamená „Země“ a pathos – znamená „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně přeloženo je „geopatogenní“ utrpení nebo nemoc, které pochází ze Země.
Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč je dnes kolem nás tolik nemocí a proč pořád vznikají nové a nové? Co je jejich příčinou? Proč je vůbec neznali naši rodiče a prarodiče? A proč se vrací i nemoci, o kterých jsme si mysleli, že již zanikly (tubera, černý kašel,…). ...
V řadě materiálů se používá výraz „dráždivá zóna“. Přesná definice tohoto pojmu je velmi složitá a pro mnohé hůře pochopitelná (viz. kniha RADIESTEZIE, autor Christof Rohrbach, vydalo nakladatelství Poznání, 2006, str. 70-71). Pojďme se pokusit vyjádřit obsah tohoto pojmu jednoduše a srozumitelně.

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ DRÁŽDIVÝCH ZÓN NA ŽIVÉ ORGANISMY

Pokud se cítíte unaveni, míváte špatnou náladu, špatně spíte nebo dokonce již trpíte nějakým zdravotním problémem (a to od častého nachlazení, rým, alergií přes problémy s tlakem, cukrovkou až po ty nejzávažnější potíže – onkologické) je velmi dobře, že jste otevřeli tuto část stránek.
Nejčastěji se používá 12-ti stupňová stupnice: Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje. Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje ...
Je to zkušenost získaná na jednom statku v Bavorsku, kde se krávy pásly v bezprostřední blízkosti věže vysílače na Schnaitsee. Tedy zařízením, o kterém někteří teoretici i odborníci tvrdí, že jsou naprosto nedráždivá a neškodná.

NAŠE ŘEŠENÍ

Jeden z velkých problémů, na který narazil každý člověk při setkání s dráždivými zónami je absence přístroje. Z hlediska našeho technického vnímání světa věříme všemu, co je nějaká krabička s ukazatelem ukáže(a přitom vůbec nemusíme vědět a ani tomu rozumět, co je uvnitř té krabičky).
Pyramidy až dosud inspirovaly člověka nejen k velkému množství fantastických dohadů, ale i usilovnému bádání a zkoumání jejich staveb a smyslu v našem životě. Pyramidy patří k tisíciletým záhadám, které se člověk stále pokouší vysvětlit a vyřešit. I když se všeobecně uvádí, že pyramidy jsou hrobky faraonů, lze se domnívat, ...
O důležitosti spánku v životě člověka asi dnes nikdo nepochybuje. Spánek slouží k regeneraci organismu, během spánku „dobíjíme“ zpět energii, kterou jsme přes den museli vydávat. V posteli člověk stráví asi 1/3 dne, za rok je to 1/3 roku a za život 1/3 života. To je nejdelší doba, kterou člověk ...
Naše výrobky – Antirezonanční podložka ADAM a prostorový harmonizér CHEOPS – nejsou léčebné přístroje ani prostředky. Proto jejich výroba ani prodej nepodléhají ze zákona povinnosti atestace jako léčebné prostředky. Přesto byly tyto výrobky podrobeny odbornému posouzení a získaly certifikáty kvality ...

CERTIFIKÁTY

Certifikát ARPA
Certifikát Cheops
Certifikát Institut přírodní medicíny
ZÁVĚREČNÁ ČÁST ZPRÁVY k testování prostorového harmonizéru CHEOPS, kterou zpracoval Ing.Milan Haluška(svoji činnost ukončil zdůvodu odchodu do důchodu k 31.12.2009) - celá zpráva je uložena v sídle společnosti Renata Šimová –ADAM
ZÁVĚREČNÁ ČÁST ZPRÁVY k testování Antirezonanční podložky ARPA kterou zpracoval Ing. Milan Haluška (svoji činnost ukončil z důvodu odchodu do důchodu k 31.12.2009) – celá zpráva je uložena v sídle společnosti Renata Šimová – ADAM

REFERENCE

ODBORNÁ LITERATURA

Literatura, zabývající se danou problematikou

 1. RADIESTEZIE
  Autor: Christof Rohrbach
  Vydal Václav Lukeš, nakladatelství Poznání, 2006
 2. ZDRAVÉ BYDLENÍ díl – Česko-Slovenské FENG – ŠUEJ.
  Autor: Vlastimil Žert, Oldřich Juryšek, Jaroslav Stockmann, Andrej Sándor Vydala FONTÁNA, 2000
 3. ZDRAVÉ BYDLENÍ díl – Praktické rady a návody pro zdravé bydlení.
  Autor: Vlastimil Žert, Jaroslav Stockmann, Andrej Sándor Vydala FONTÁNA, 2003
 4. TAJEMNÉ PYRAMIDY VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA
  Rady pro využití pyramidální energie v našem životě. Autor: Ing. Jaroslav HANUS
  Vydalo nakladatelství PRAGMA, 2001
 5. PATOGENNÍ ZÓNY A PROUTKAŘSTVÍ V TEORII A PRAXI
  Autor: Ing. Milan Haluška
  Edice Alternativní medicína a psychotronika, KARGO – VITAE, 1995
 6. ČLOVĚK A GEOPATOGENNÍ ZÓNY
  Autor: RNDr. Anna REHÁKOVÁ, CSc.
  Vydalo nakladatelství DUHA pro OAZU R, 1991
 1. TAJEMSTVÍ DRAČÍCH ŽIL
  Autor: Petr TELCH
  Vydavatel: Eko-konzult Bratislava, 2002
 2. PYRAMIDY BEZ ZÁHAD 1
  Autor: Johan RICHTER
  Vydavatel: Eko-konzult Bratislava, 2002
 3. JAK ODHALIT TAJEMSTVÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN
  Účinky geologického podloží na zdraví lidí.
  Autor: RNDr. Ing. Evžen ANDRES, Václav VOKOLEK Vydalo nakladatelství EMINET, 2002
 4. LÉČIVÁ ENERGIE PYRAMID
  Autor: Olga ŠUVALOVÁ Vydalo: Lott, s.r.o., Praha, 2003
 5. JSOU MOBILY BEZPEČNÉ? – Elektrosmog – Strašák a realita – jak v něm zdravě žít.
  Autor: Vlastimil Žert, Andrej Sándor Vydalo nakladatelství FONTÁNA, 2001
 6. NEVIDITELNÁ HROZBA? – Elektromagnetická pole kolem ná
  Autor: Holger KÖNIG, Peter ERLACHER Vydalo nakladatelství HEL, 2001

Máte-li zájem o zjištění stavu vaší domácnosti z hlediska geopatogenních zón a technického záření, vyplňte a odešlete následující formulář.
Ozveme se vám a domluvíme přesný termín měření.

Vaše jméno (*vyžadováno)Váš email (*vyžadováno)Váš telefon ve tvaru 123456789 (*vyžadováno)Obec (*vyžadováno)Okres (*vyžadováno)Vaše zpráva